Komunikacja interpersonalna jest istotnym warunkiem relacji i nastrojów panujących w grupie. Ogromnego znaczenia nabiera ona szczególnie w grupach nowych, gdzie członkowie dopiero wzajemnie się poznają, ale także w grupach istniejących już od pewnego czasu, a w których wspólny język przestał być wspólny. Poprzez realizację odpowiedniego programu zajęć w sposób efektywny i radosny osiągamy cel, którego zrealizowanie nierzadko wymaga wiele czasu i wysiłku. W trakcie różnorodnych gier i zabaw dokonuje się diagnozy sytuacji panującej w grupie, interakcji i podziałów. Odpowiednio dobrany charakter zajęć sprzyja przełamywaniu barier nieśmiałości, nawiązywaniu partnerskich relacji, obrazuje istnienie formalnych lub nieformalnych hierarchii w grupie. Zadania wymagające wspólnej komunikacji trwale spajają zespół, a towarzyszące emocje tworzą na długo niezapomniany klimat.

 

Galeria