Firma Mangusta-Adventure oferuje Państwu szkolenia w następującym zakresie:

  • Praca na wysokości - w ujęciu ogólnym, przepisy oraz wymagania stawiane pracodawcom oraz pracownikom.
  • Praca na wysokości w technice dostępu linowego - w trakcie szkolenia omówione zostaną przepisy i wymogi sprzętowe w zakresie prac na wysokości oraz zrealizowana zostanie część praktyczna w zakresie bezpiecznej pracy w tej technice.
  • Praca na wysokości techniką dostępu budowlanego. - przepisy i unormowania obowiązujące w tym zakrsie oraz realizacja części praktycznej.
  • Ratownictwo i autoratownictwo - podstawowe zasady udzielania pomocy podczas zadarzeń na wysokości, celem szkolenia jest nauka podjęcia szybkich i skutecznych interwencji ratowniczych podczas wypadków, które mogą wydarzyć w trakcie prac wysokościowych.
  • Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - celem szkolenia jest wyposażyć uczestników w podstawową wiedzę oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, która w większości zdarzeń może decydować o skutkach zaistniałego zdarzenia.

Galeria