Trening, który proponujemy daje uczestnikom podstawy teoretyczne dotyczące funkcjonowania zespołu, a także stwarza warunki praktycznego wykorzystania swojego doświadczenia w grupie podczas sytuacji nietypowych, co rozwija zdolności adaptacyjne i elastyczność działania.

Na trening składają się działania, których rolą jest pogłębienie zaufania do innych, zwiększenie motywacji do pracy w zespole oraz przekonanie o możliwości rozwiązywania problemów i konfliktów dzięki wykorzystaniu potencjału grupy. Uczestnicy doświadczają synergii grupowej, a z każdym kolejnym zadaniem przechodzą kolejne etapy tworzenia efektywnego zespołu, dzięki czemu bardziej doceniają zespołowy charakter pracy na co dzień.